Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho người sinh năm Bính Dần 1986

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho người sinh năm Bính Dần 1986 sẽ mang đến cho tất cả những gia chủ sinh năm Bính Dần một món quà đầu năm mới nhiều may mắn phát tài phát lộc.

Xông đất xông nhà đầu năm là tục lệ lâu đời của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về, với quan niệm rằng trong ngày mồng một Tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm đó cũng được bình an, tốt lành, làm việc gì cũng thuận lợi. Chính vì vậy, việc lựa chọn tuổi, chọn người xông nhà, xông đất đã trở nên phổ biến. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn những gia chủ sinh năm 1986 tuổi Bính Dần chọn người xông đất xông nhà phù hợp nhất cho năm Đinh Dậu 2017.

Hãy cùng apcdongnai.edu.vn tham khảo xem tuổi xông nhà năm 2018 cho người sinh năm Bính Dần 1986 dưới đây chi tiết nhất nhé.

Xem tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm Bính Dần 1986 phần 1

Tuổi xông nhà Năm 1946 (Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Bính không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Dần Tam hợp với Tuất của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Thân của năm Đinh Dậu, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1947 (Đinh Hợi – Ốc Thượng Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Ốc Thượng Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Bính không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Dần Lục hợp với Hợi của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Hợi Lục hại với Thân của năm Đinh Dậu, không tốt

Tuổi xông nhà Năm 1951 (Tân Mão – Tùng Bách Mộc)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Tùng Bách Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Bính với Tân của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của năm Đinh Dậu, rất tốt
 • Địa chi của gia chủ là Dần không sinh, không khắc với Mão của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Thân của năm Đinh Dậu, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1958 (Mậu Tuất – Bình Địa Mộc)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Dần Tam hợp với Tuất của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Thân của năm Đinh Dậu, chấp nhận được

 

 

Tuổi xông nhà Năm 1959 (Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Bính không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Dần Lục hợp với Hợi của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Hợi Lục hại với Thân của năm Đinh Dậu, không tốt

Tuổi xông nhà Năm 1961 (Tân Sửu – Bích Thượng Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Bích Thượng Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Bính với Tân của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của năm Đinh Dậu, rất tốt
 • Địa chi của gia chủ là Dần không sinh, không khắc với Sửu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Thân của năm Đinh Dậu, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1969 (Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Đại Dịch Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Bính không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Dần không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Thân của năm Đinh Dậu, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1973 (Quý Sửu – Tang Đố Mộc)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Tang Đố Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Bính không sinh, không khắc với Quý của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Dần không sinh, không khắc với Sửu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Thân của năm Đinh Dậu, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1976 (Bính Thìn – Sa Trung Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Sa Trung Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Bính không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Dần không sinh, không khắc với Thìn của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Thìn Tam hợp với Thân của năm Đinh Dậu, rất tốt

Tuổi xông nhà Năm 1981 (Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Thạch Lựu Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Bính với Tân của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của năm Đinh Dậu, rất tốt
 • Địa chi của gia chủ là Dần không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Thân của năm Đinh Dậu, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1988 (Mậu Thìn – Đại Lâm Mộc)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Đại Lâm Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Dần không sinh, không khắc với Thìn của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Thìn Tam hợp với Thân của năm Đinh Dậu, rất tốt

Tuổi xông nhà Năm 1991 (Tân Mùi – Lộ Bàng Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Lộ Bàng Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Bính với Tân của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của năm Đinh Dậu, rất tốt
 • Địa chi của gia chủ là Dần không sinh, không khắc với Mùi của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Mùi không sinh, không khắc với Thân của năm Đinh Dậu, chấp nhận được

 

Trên đây đã hướng dẫn cho chúng ta cách xem tuổi xông nhà năm 2018 cho người sinh năm Bính Dần 1986 chính xác phù hợp nhất để mang lại nhiều may mắn tiền tài cho gia chủ. Người xông đất trong năm mới nên được sắp xếp sẵn để mọi chuyện trong năm diễn ra may mắn như ý muốn.

Chúc gia đình bạn luôn khỏe mạnh hạnh phúc và đừng quên đồng hành cùng apcdongnai.edu.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích nhất nhé.

Có thế bạn quan tâm :