Xem tuổi xông đất xông nhà 2017 cho người sinh năm 1988 Mậu Thìn

Xem tuổi xông đất xông nhà 2017 cho người sinh năm 1988 Mậu Thìn đầy chủ chính xác nhất sẽ được bật mí trong bài viết này. C

họn người xông đất xông nhà mở hàng đầu năm cho người tuổi Mậu Thìn trong năm 2018 này phải đòi hỏi đáp ứng được 3 yếu tố quan trọng nhất đó là hợp tuổi với năm Đinh Dậu 2017, thứ hai là hợp tuổi với gia chủ sinh năm 1988 và cuối cùng là phải thông minh lanh lợi hoạt bát tính tình vui vẻ có phẩm chất đạo đức tốt.

Sau khi lựa chọn được người có tuổi phù hợp nhất để xông đất xông nhà thì các gia chủ nên sắp xếp để người này bước vào nhà mình đầu tiên trong năm mới để mang lại nhiều may mắn an lành.

Hãy cùng apcdongnai.edu.vn tham khảo xem tuổi xông đất xông nhà 2017 cho người sinh năm 1988 Mậu Thìn dưới đây nhé.

Xem tuổi xông đất xông nhà 2016 cho người sinh năm 1988 Mậu Thìn phần 1

Tuổi xông nhà Năm 1948 (Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Thiên can của chủ nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Thìn Tam hợp với Tý của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt

Tuổi xông nhà Năm 1956 (Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Thiên can của chủ nhà là Mậu không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Thìn Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt

Tuổi xông nhà Năm 1981 (Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của người xông nhà, chấp nhận được
 • Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Tân hợp với Đinh của năm Đinh Dậu, rất tốt
 • Địa chi của bạn Thìn Lục hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 2003 (Quý Mùi – Dương Liễu Mộc)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của người xông nhà, chấp nhận được
 • Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Mậu với Quý của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Thìn không sinh, không khắc với Mùi của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Mùi không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

Xem tuổi xông đất xông nhà 2016 cho người sinh năm 1988 Mậu Thìn phần 2

 

 

Tuổi xông nhà Năm 1996 (Bính Tý – Giang Hạ Thủy)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Mộc Tương sinh với Thủy của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương khắc với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, không tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Mậu không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Thìn Tam hợp với Tý của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt

Tuổi xông nhà Năm 1980 (Canh Thân – Thạch Lựu Mộc)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của người xông nhà, chấp nhận được
 • Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Mậu không sinh, không khắc với Canh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Canh không hợp với Đinh của năm Đinh Dậu, không tốt
 • Địa chi của bạn Thìn Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt

Tuổi xông nhà Năm 1957 (Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Thiên can của chủ nhà là Mậu không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Thìn Lục hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 2005 (Ất Dậu – Tuyền Trung Thủy)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Mộc Tương sinh với Thủy của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương khắc với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, không tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Mậu không sinh, không khắc với Ất của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Ất không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Thìn Lục hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 2004 (Giáp Thân – Tuyền Trung Thủy)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Mộc Tương sinh với Thủy của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương khắc với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, không tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Mậu không hợp với Giáp của người xông nhà, không tốt
 • Thiên can người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Thìn Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt

Tuổi xông nhà Năm 1979 (Kỷ Mùi – Thiện Thượng Hỏa)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Thiên can của chủ nhà là Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Thìn không sinh, không khắc với Mùi của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Mùi không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1978 (Mậu Ngọ – Thiện Thượng Hỏa)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Thiên can của chủ nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Thìn không sinh, không khắc với Ngọ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

 

Hy vọng với hướng dẫn xem tuổi xông đất xông nhà 2017 cho người sinh năm 1988 Mậu Thìn trên đây sẽ là những thông tin cần biết nhất cho những người sinh năm 1988 để bắt đầu một năm mới may mắn trọn vẹn.

Để biết thêm cách xem tuổi xông đất xông nhà năm 2018 Đinh Dậu cho những gia chủ thuộc tuổi khác hãy luôn đồng hành và theo dõi apcdongnai.edu.vn nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ hạnh phúc nhất trong năm mới.

Có thế bạn quan tâm :