Xem tuổi xông đất xông nhà 2017 cho người sinh năm 1970 Canh Tuất

Xem tuổi xông đất xông nhà 2017 cho người sinh năm 1970 Canh Tuất vô cùng quan trọng để lựa chọn ra người có thể mang nhiều may mắn đến trong năm mới tránh đi những rủi ro bất lợi. Trong năm 2018 Đinh Dậu những tuổi phù hợp xông đất xông nhà cho gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 đó là Mậu Thân 1968, Kỷ Mão 1999, Canh Ngọ 1990, Mậu Dần 1988, Ất Mão 1975...

Những người có tuổi này sẽ mang lại nhiều may mắn cho chủ nhà khi xông đất đầu năm. Lưu ý các bạn nên ưu tiên cho những ai thông minh lanh lợi thành công trong công việc sẽ tốt hơn.

Hãy cùng apcdongnai.edu.vn xem tuổi xông đất xông nhà 2017 cho người sinh năm 1970 Canh Tuất chính xác nhất dưới đây nhé.

Xem tuổi xông đất xông nhà 2016 cho người sinh năm 1970 Canh Tuất phần 1

Tuổi xông nhà Năm 1968 (Mậu Thân – Đại Dịch Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Canh không sinh, không khắc với Mậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Tuất không sinh, không khắc với Thân của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Đinh Dậu, rất tốt

Tuổi xông nhà Năm 1999 (Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Canh không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Bính của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Tuất Lục hợp với Mão của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Thân của năm Đinh Dậu, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1990 (Canh Ngọ – Lộ Bàng Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Canh không sinh, không khắc với Canh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Canh không hợp với Bính của năm Đinh Dậu, không tốt
 • Địa chi của gia chủ là Tuất Tam hợp với Ngọ của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Thân của năm Đinh Dậu, chấp nhận được

 

 

Tuổi xông nhà Năm 1998 (Mậu Dần – Thành Đầu Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Canh không sinh, không khắc với Mậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Bính của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Tuất Tam hợp với Dần của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Dần Tam hình với Thân của năm Đinh Dậu, không tốt

Tuổi xông nhà Năm 1975 (Ất Mão – Đại Khê Thủy)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Thủy của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương khắc với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, không tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Canh hợp với Ất của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Ất không sinh, không khắc với Bính của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Tuất Lục hợp với Mão của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Thân của năm Đinh Dậu, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1960 (Canh Tý – Bích Thượng Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Canh không sinh, không khắc với Canh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Canh không hợp với Bính của năm Đinh Dậu, không tốt
 • Địa chi của gia chủ là Tuất không sinh, không khắc với Tý của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Đinh Dậu, rất tốt

Tuổi xông nhà Năm 1946 (Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Canh không hợp với Bính của năm Đinh Dậu, không tốt
 • Thiên can người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Bính của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Tuất Tam hợp với Tuất của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Thân của năm Đinh Dậu, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1947 (Đinh Hợi – Ốc Thượng Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Canh không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Bính của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Tuất không sinh, không khắc với Hợi của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Hợi Lục hại với Thân của năm Đinh Dậu, không tốt

Tuổi xông nhà Năm 1977 (Đinh Tỵ – Sa Trung Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Canh không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Bính của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Tuất không sinh, không khắc với Tỵ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Tỵ Tam hình với Thân của năm Đinh Dậu, không tốt

 

Xem tuổi xông đất xông nhà 2017 cho người sinh năm 1970 Canh Tuất đã được hướng dẫn phân tích rất rõ ràng trên đây, các gia chủ tuổi Canh Tuất có thể dựa vào đó mà lựa chọn cho mình người xông đất xông nhà.

Năm 2017 người đến xông nhà đầu năm nên chọn trang phục màu xanh, vì đây là màu rất hợp với năm Đinh Dậu. Chúc gia đình bạn luôn khỏe mạnh hạnh phúc và đừng quên đồng hành cùng apcdongnai.edu.vn nhé.

Có thế bạn quan tâm :